Privacy verklaring

Wemba BV, gevestigd aan Roggestraat 21, 2153 GC, Nieuw-Vennep, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:
http://www.wasserij-wemba.nl
Roggestraat 21
2153 GC Nieuw-Vennep

T: 0252-688782
E: info@wasserij-wemba.nl

De functionaris gegevensbescherming van Wemba BV, C.H. van Swieten, is te bereiken op bovengenoemd telefoonnummer en emailadres.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Wemba BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Wemba BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het versturen van facturen
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Wemba BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Wemba BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de dienstverlening met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wemba BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Gegevensverwerking door derden

Email
Voor ons emailverkeer maken wij gebruik van Baffoon / Budgetwebhosting. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Deze partij heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

 

Facturatie en boekhouden

Voor onze boekhouding maken wij gebruik van de software van ExactOnline. ExactOnline slaat de gegevens van onze administratie op, op hun eigen goed beveiligde servers. Toegang tot ExactOnline is middels tweestaps verificatie beveiligd.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Wemba BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om aan de wettelijke administratieve verplichtingen te kunnen voldoen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken:

Wemba BV gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken wanneer u onze website bezoekt.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Wemba BV mits de wettelijke verplichtingen dit toelaten. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@wasserij-wemba.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Wemba BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op.

 

Contact opnemen

Wasserij Wemba
Roggestraat 21
2153 GC Nieuw-Vennep
info@wasserij-wemba.nl

Contactpersoon

Corrie van Swieten
Tel: 0252-688782
Fax: 0252-688957

Wasserij Wemba 2019